Vodeći partner

Univerziteta-u-Beogradu-Hemijski-original-grb-600-300x284

Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet (UBFC) je prosperitetna institucija Republike Srbije, pridružene evropske zemlje zapadnog Balkana, i daje ključan doprinos izvrsnosti u istraživanjima Univerziteta u Beogradu  u oblasti nauke o hrani i tehnologije. UBFC ima odličnu analitičku platformu za proteomiku, metalomiku i lipidomiku, kao i jaku ekspertizu u razvoju metoda koje bi se primenile u oblasti hrane i životne sredine.

Stoga, UBFC ima jaku analitičku ekspertizu i poseduje infrastrukturu koja omogućava najsavremenije -omiks tehnologije u oblasti hrane, ishrane, poljoprivrede i životne sredine.

Centar za molekularne nauke o hrani (CoE MFS) je jedan je od 16 centara izvrsnosti u Republici Srbiji. CoE MFS je prepoznat kao nacionalni i regionalni lider u analitici hrane, a posebno u oblasti razvoja naprednih metoda proteomike i peptidomike u oblasti hrane, ishrane, poljoprivrede i nauke o životnoj sredini. CoF MFS je od osnivanja, 2013. godine postao ključni istraživački partner mnogih institucija u Srbiji i EU, koji doprinosi ekspertizi proteomike i naprednim aplikacijama masene spektrometretrije visoke rezolucije za naučne probleme u različitim oblastima, uključujući hranu, ishranu, medicinu, poljoprivredu i kao i fundamentalne biološke probleme.

Članice EU

EUmembers-Karolinska-Univerzitet

Karolinska Institut (KI)

Karolinska Institut (KI) je jedan od najvećih i najprestižnijih medicinskih univerziteta na svetu i ima bogato iskustvo učestvovanja u velikim Evropskim mrežama. Kako ima odličnu ekspertizu u oblasti molekularne alergologije i proteomskih istraživanja u oblasti alergije na hranu, kako sa naučne, tako i sa kliničke tačke gledišta, važan je partner na projektu. Odeljenje za medicinu Instituta Karolinska je važan partner za mnoge evropske inicijative koje se bave alergijom na hranu. Zbirka seruma od brojnih pacijenata sa alergijama na hranu, kao i ekspertiza kako u proteomici životne sredine ti  hrane, tako i  u alergemici,  značajno će doprineti FoodEnTwin projektu.

 

leuven

Katolički Univerzitet Luven (KULeuven)

Katolički Univerzitet Luven (KULeuven) je vodeća naučna i obrazovna institucija u Evropi, često navođena kao vrhunski inovativni univerzitet u Evropi. Specifični naučno-tehnološki doprinos KULeuven-a u FoodEnTwin mreži će biti u istraživačkim aktivnostima na razvoju novih hemijskih metoda u proteomici. KU Leuven ima široku ekspertizu u sintezi veštačkih proteaza i zajedno sa UBFC-om će razvijati nove, specifične hemijske alate, pogodne za primenu u oblasti hrane.

ghent

Gent Univerzitet (UGent)Univerzitet Gent (UGent) je jedan  od najvećih flamanskih univerziteta, koga pohađa 41.000 studenata i sa 9.000 nastavnog osoblja. Univerzitet u Gentu je u 100 vrhunskih univerziteta i jedan je od glavnih univerziteta u Belgiji, sa 11 fakulteta koje nude širok spektar kurseva i sprovode  različita naučna istraživanja. Fakultet za bionauke i inženjerstvo (FBE), Odeljenje za sigurnost hrane i kvalitet hrane, je centar za flamansku i evropsku prehrambenu industriju i centar klastera Food2Know, najveće mreže istraživačkih i industrijskih partnera agro-prehrambenog sektora u Evropi. Pored bezbednosti hrane i kvaliteta hrane, FBE sprovodi detaljne studije o mehanizmu delovanja po zdravlje korisnih, kao i po zdravlje štetnih supstanci i zagađivača koristeći najsavremenije modele in vitro. Njihova ekspertiza je stoga hrana i prehrambena transkriptomija, proteomika i lipidomika, naročito s gledišta bezbednosti hrane.

wien-300x70

Medicinski Univerzitet u Beču  (MUW)


Medicinski Univerzitet u Beču (MUW) je jedna od najstarijih medicinskih i istraživačkih ustanova u Evropi. Sa oko 8.000 zaposlenih, danas je najveći institut u oblasti medicine na nemačkom govornom području. U okviru FoodEnTwin-a odgovoran je za razvoj životinjskih modela i ispitivanje uticaja životne sredine na zdravlje na životinjskim modelima bolesti ljudi. Ovaj partner raspolaže sa dve laboratorije, jednom sa ekspertizom u hemiji proteina hrane, i drugom u oblasti životinjskih modela alergijskih bolesti. Ovaj partner će biti odgovoran za razvoj životinjskih modela, sa fokusom na  ispitivanje uticaja životne sredine na zdravlje na životinjskim modelima bolesti ljudi,  kao i za prečišćavanje i identifikaciju alergena.