Organizacija projekta

Da bi se postigli ciljevi FoodEnTwin projekta, partneri će sprovoditi širok spektar aktivnosti koje su podeljene na četiri radna paketa (WP):


WP1 – Kratkotrajne razmene naučnika imaju za cilj razmenu znanja i iskustva usmerenih ka postizanju naučnih i tehnoloških ciljeva projekta – omogućavanje graničnih istraživanja i infuzije -omiks tehnologija u oblasti hrane, ishrane, poljoprivrede i nauke o životnoj sredini.


WP2 – Širenje znanja i povećanje vidljivosti obuhvata organizaciju letnjih škola koje se bave -omiks tehnologijama (proteomika, lipidomika, alergomika, metalomika) u cilju širenja znanja, unapređenja veština i omogućavanje kombinovanja novih tehnologija u oblasti hrane, ishrane i nauka o životnoj sredini.


WP3 – U okviru diseminacije i daljeg širenja rezultata projekta biće organizovane tri radionice i jedan kongres, a omogućeno je i finansiranje prisustva na konferencijama naučnicima partnerskih institucija FoodEnTWin-a. Aktivnosti na diseminaciji će biti usmerene ka donosiocima odluka i zakona kako bi se podigla svest o potrebi podrške graničnih istraživanja u zemljama EU, naučnoj zajednici, industriji (povećanje primene naučnih rezultata) i upoznavanje šire javnosti (kako bi se povećala javna podrška za napore naučnika da reše glavne društvene probleme).


WP4 – Menadžment projekta. FoodEnTwin menadžment će biti organizovan tako da omogući članicama konzorcijuma da se postignu ciljevi FoodEnTwin projekta kroz efekasno upravljanje i umrežavanje.


Upravni odbor (SC) je telo koje donosi odluke i sastoji se od: koordinatora projekta – Prof. Tanja Ćirković Veličković (UBFC), menadžera projekta – dr Dragana Stanić-Vučinić (UBFC) i 4 predstavnika partnerskih institucija – Prof. Michelle Epstein (MUW), Prof. Tatjana Parac- Vogt (KU Leuven), prof. Marianne van Hage (KI) i prof. Andreja Rajković (UGent). Upravni odbor imenuje rukovodioce radnih paketa, I to su prof. Dr Dušanka Milojković-Opsenica (rukovodilac WP1), prof. Maja Gruden-Pavlović (rukovodilac WP2) prof. Sanja Grgurić-Šipka (rukovodilac WP3) i dr Dragana Stanić-Vučinić (rukovodilac WP4).

Savetodavni odbor čine predstavnici svake partnerske EU institucije – članovi Upravnog odbora, dodatnih predstavnika partnerskih EU institucija (jedan sa iz MUW i 2 sa departmana UGent), menadžmenta UBFC-a (prodekan UBFC-a, prof. dr Ljubodrag Vujisić), predstavnika pet istraživačkih centara UBFC-a (prof. Dušanka Milojković-Opsenica, prof. dr Sanja Grgurić-Šipka, prof. dr Jelena Mutić, prof. dr Branimir Jovančićević, prof. Maja Gruden-Pavlović),  predstavnika EuPA, HUPO i EuChemMS (prof. Andrea Urbani, prof. Paola Roncada, prof. Dr Irena Vovk). Uloga Savetodavnog odbora  je da omogući nesmetano odvijanje projekta i da aktivno učestvuje u implementaciji projekata, kao i da kreira put buduće saradnje, kao i upotrebu i eksploataciju rezultata projekta.