desemination-media diseminacija Dogadjaji i vesti Vesti

Foodentwin na nedelji Znanje i obrazovanje na Expo2020 Dubai

Ovaj film promoviše projekat Foodentwin na nedelji Znanje i obrazovanje na Expo2020 Dubai, 11-18 decembra 2021, kroz koji su podignuti naučni i obrazovni kapaciteti Hemijskog fakulteta za napredne analitičke metode i omiku u oblastima nauka o hrani i životnoj sredini kroz saradnju se renomiranim EU institucijama: Karolinska institut, Gent univerzitet, Katolicki univerziter u Luvenu i Medicinski univerzitet u Beču.

Read More
diseminacija Dogadjaji i vesti Vesti

Godišnji sastanak Sekcije za molekularne nauke o hrani Srpskog hemijskog društva

U okviru godišnjeg sastanka Sekcije za molekularne nauke o hrani Srpskog hemijskog društva, preko MS Teams platforme, koji će biti održan u sredu, 4. novembra 2020. u 12 časova, bice predstavljeni nas projekat (Tacka 2). Dnevni red sastanka: 1. Predavanje dr Petra Ristivojevića, docenta Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta: Procena kvaliteta kore korena belog duda (Morus alba L.) primenom HPTLC-bioautografije-UPLC-MS2 profila u kombinaciji sa hemomemetrijom (izvod predavanja i biografija predavača u prilogu mejla) 2. Predstavljanje H2020 Twinning projekta FoodEnTwin: Report on activities on the project FoodEnTwin- dr Vesna Jovanović, viši naučni saradnik…

Read More
Dogadjaji i vesti

Novi uspesi vodje projekta i članova projektnog tima

PROJEKAT “Production of SARS-CoV2 antigens for development of serological tests in Serbia” je finansiran od strane Vlade Republike Srbije. U okviru njega do sada je postignuta ekspresija nekoliko SARS CoV-2 antigena u bakterijskim i ćelijama sisara, uključujući RBD fragment S proteina, glavnog antigena seroloških testova.  Pod vodjstvom prof. Cirkovic Velickovic, konzorcijum četiri institucije je finalist Covid 19 izazova pod pokroveteljstvom, sa predlogom PROJEKTA “Serological ELISA test development for IgG antibody detection”.  PROJEKAT “Development of ELISA and immuno-PCR for sensitive and specific detection of shellfish tropomyosin” je finansiran od strane Republičkog…

Read More
Dogadjaji i vesti Vesti

Jedna od prvih publikacija Horizon2020 FoodEnTwin

S ponosom vas obaveštavamo da je jedna od prvih publikacija Horizon2020 FoodEnTwin projekta pod naslovom:  Discrete Hf18 Metal‐oxo Cluster as a Heterogeneous Nanozyme for Site‐Specific Proteolysis, nastala u saradnji izmedju KULueven (Jens Moons, Francisco de Azambuja, Karoly Kozma, Mehran Amiri, \ Tatjana N. Parac-Vogt)  i UBFC  (Jelena Mihailovic, Katarina Smiljanic, Tanja Cirkovic Velickovic), objavljena u Angewandte Chemie (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202001036) privukla jako mnogo pažnje i komentarisana u naučnom magazinu Chemistry Views (https://www.chemistryviews.org/details/ezine/11231949/Solid_Peptidase_Performance.html?fbclid=IwAR1Gq36zCZqOpSTMMOUbhhpsB7fVykMKeQ9cFqekAy658gFtkxZpFujfKWI). 

Read More