diseminacija Dogadjaji i vesti Vesti

Godišnji sastanak Sekcije za molekularne nauke o hrani Srpskog hemijskog društva

U okviru godišnjeg sastanka Sekcije za molekularne nauke o hrani Srpskog hemijskog društva, preko MS Teams platforme, koji će biti održan u sredu, 4. novembra 2020. u 12 časova, bice predstavljeni nas projekat (Tacka 2).

Dnevni red sastanka:

1. Predavanje dr Petra Ristivojevića, docenta Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta: Procena kvaliteta kore korena belog duda (Morus alba L.) primenom HPTLC-bioautografije-UPLC-MS2 profila u kombinaciji sa hemomemetrijom (izvod predavanja i biografija predavača u prilogu mejla)

2. Predstavljanje H2020 Twinning projekta FoodEnTwin: Report on activities on the project FoodEnTwin- dr Vesna Jovanović, viši naučni saradnik Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta (biografija predavača u prilogu mejla)

3. Predstavljanje H2020 PhasmaFoodprojekta – Milenko Tošić, Director of Innovation, VizLore Labs

4. Glasanje za izbor predsednika i sekretara Sekcije za molekularne nauke o hrani SHD-a za predstojeći period od 2 godine

5. Razno

Da biste prisustvovali sastanku, potrebno je da, ukoliko već niste koristili ovu platformu:

1. kreirate Microsoft nalog

2. eventualno instalirate MS Teams aplikaciju (besplatna je za korišćenje).

Sastanku možete pristupiti putem linka:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a82b2c3699b4d4405ad411610a1a37199%40thread.tacv2/1604062936884?context=%7b%22Tid%22%3a%2201a49caa-e700-451f-9332-d97f94bb0ae8%22%2c%22Oid%22%3a%22b902990f-06af-455f-8e4c-a29a5cc4f87f%22%7d

Ukoliko većina članova Sekcije bude imala problem sa pristupom, alternativna adresa za održavanje sastanka je na Google Meet platformi na linku https://meet.google.com/zab-ybap-mqi.

Related posts