Ovo je zvanični sajt projekta pod nazivom: Tvining istraživačkih aktivnosti u graničnim ‘omiks istraživanjima u oblastima hrane, ishrane i životne sredine.

flag_yellow_high Ovo je zvanični sajt projekta pod nazivom: Tvining istraživačkih aktivnosti u graničnim ‘omiks istraživanjima u oblastima hrane, ishrane i životne sredine.

Projekat FoodEnTwin se bavi posledicama uticaja zagađenja životne sredine na hranu,  i to razvijanjem novih pristupa u rešavanju problema veznih za uticaj zagađenja i oksidativnog stresa na životnu sredinu na  molekularnom nivou, što će rezultovati kvalitativnim i kvantitativnim opisom modifikacija, kao odgovora na spoljašne stimuluse  kako neorganskih i organskih zagađivača, tako i određenih mikrobioloških uzročnika (mikroorganizama i njihovih toksina), a težeći globalnom profiliranju post-translacionih modifikacija  proteina, alergena, lipida u hrani, sirovim poljoprivrednim materijalima i opasnim supstancama iz vazduha. Kroz tvinning aktivnosti obrazovaće se Evropska istraživačka mreža koju čine Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet (UBFC) i njen istraživački Centar izvrsnosti za molekularne nauke o hrani (CoE MFS), i četiri izuzetna instituta iz Švedske (KI), Austrije (MUV) i Belgije (KULeuven i GentU), koji će omogućiti UBFC-u i njegovim partnerima da povećaju svoju naučnu izvrsnost i vidljivost, povećaju tehnološko-inovacijske kapacitete i omoguće istraživanja na granici između nauka o hrani, poljoprivrede, hemije, ishrane i nauka o životnoj sredini putem infuzije -omiks tehnologija (proteomika, lipidomika, transkriptomika, alergomika i metalomika), kao i eksperimentalnih životinjskih modela.

Cilj projekta je obrazovanje Evropske istraživačke mreže između Univerziteta u Beogradu -Hemijskog fakulteta i njegovog Centra izvrsnosti za molekularne nauke o hrani, i četiri renomirana instituta iz Švedske, Austrije i Belgije. Ova mreža će Hemijskom fakultetu i partnerima povećati naučnu izvrsnost i vidljivost, tehnološki inovacijski kapacitet omogućavajući granična istraživanja u oblasti hrane, poljoprivrede, hemije, ishrane i životne sredine uvođenjem –omiks tehnologija (proteomiks, lipidomiks, transkriptomiks, alergomiks i metalomiks) i eksperimentalnih životinjskih modela.